Tag Archives: เสาในกีฬาตะกร้อ

กติกาเสาในกีฬาตะกร้อ

เสาที่ใช้ในกีฬาตะกร้อเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญและมีประโยชน์ในด้านต่างๆ ในสมัยโบราณอาจนำไม้หรือใช้หลักอะไรก็ได้มากเป็นเสาเพื่อใช้ในการขึงตาข่าย

ไม่ค่อยมีกติกาหรือกฎเคร่งครัดในเรื่องความสูงของเสามากเท่าไหร่ แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการตั้งกติกาให้ความสูงของเสาให้แตกต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย เพื่อความเสมอภาค ผู้หญิงจะได้ไม่เสียเปรียบด้วย Continue reading กติกาเสาในกีฬาตะกร้อ