การเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วง

ตะกร้อเป็นการละเล่นของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ไม่มีหลักฐานที่แน่นอนว่ามีมาตั้งแต่สมัยใดโดยมีบันทึกอยู่ในหนังสือของชาวต่างชาติที่ได้เดินทางเข้ามาในเมืองไทย

ว่า คนไทยเล่นตะกร้อมาตังแต่สมัยอยุธยาเลยทีเดียวตะกร้อลอดห่วงเพราะเป็นกีฬาไทยๆที่มีความสวยงามทุกท่วงท่าและยังต้องมีทักษะเฉพาะด้านอีกด้วยหลายคนอาจมองตะกร้อลอดห่วงเป็นกีฬาโบราณที่มีแต่คนแก่ๆสมัยนี้จึงมีการดัดแปลงและปรับเปลี่ยนกติกาเสียใหม่นับแต่นั้นมาก็มีคนหันมาสนใจและเล่นกันมาก

ประวัติกีฬาตะกร้อลอดห่วง ตะกร้อลอดห่วง เป็นกีฬาของไทยอย่างแท้จริงถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยมีที่มาจากการทำโทษประชาชนที่ทำผิดกฎหมายซึ่งสมัยนั้นจะถูกลงโทษด้วยการจับยัดใส่ลูกตะกร้อที่มีขนาดใหญ่และให้ช้างเตะไปมาเป็นการทำโทษที่อาจจะรุนแรงแต่ต่อมาก็ประยุกต์ให้เป็นกีฬามาจนถึงสมัยนี้ริเริ่มโดย นายยิ้ม สีหน หัวหน้าทีมวัดสิบ เป็นผู้บุกเบิกคิดค้นกติกาวิธีการเล่นจนเป็นตะกร้อลอดห่วงสืบจนถึงปัจจุบัน

แต่ในสมัยนี้นิยมเล่นเป็นกีฬาและบางกลุ่มอาจจะเล่นเพื่อความเพริดเพลินหรือครายเครียดยามว่างได้เป็นการผ่อนคลายไปในตัวและทำให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วยความกว้างของสนามอย่างน้อย8เมตรจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้พื้นสนามจะต้องเรียบต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆและให้มีวงกลมรัศมี 2เมตรจากจุดศูนย์กลางสนามความกว้างของเส้นวงกลมมีความกว้าง4เซนติเมตรมีห่วงชัยแขวนอยู่