การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน

การพุ่งแหลนเป็นกรีฑาประเภทลานที่มีการใช้วัสดุที่มีความยาวอย่างแหลนเป็นอุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันการพุ่งแหลนแต่ละคนจะต้องทำการพุ่งออกไปข้างหน้าตรงๆ และผู้ที่สามารถพุ่งแหลนได้ระยะทางไกลที่สุดจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนั้นไป

ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะเลือกวิธีการพุ่งแหลนตามถนัดโดยจะใช้เทคนิคการพุ่งแหลนแบบยืนอยู่กับที่หรือแบบวิ่งพุ่งแหลน และการพุ่งแหลนจะมีการปฏิบัติตัวทั้งหมด 4 ขั้นตอนนั่นคือ การยืนเตรียมตัวก่อนการพุ่งแห ลน การเคลื่อนไหวก่อนการพุ่งแหลน การพุ่งแหลน และการทรงตัวหลังจากพุ่งแหลน

ซึ่งทักษะอื่นๆอย่างการจับแหลนก็เป็นสิ่งสำคัญและการจับแหลนจะมีอยู่ 2 ลักษณะที่พบได้บ่อย คือ

1. การใช้นิ้วกลางและนิ้วหัวแม่มือเพียง 2 นิ้วรัดตรงปลายของเชือกด้านปลายแหลม ส่วนนิ้วชี้จะมีทิศทางชี้ออกไปตามปลายแหลน และนิ้วอื่นๆนั้นจะคอยช่วยประคองแหลนโดยการกดเพียงเบาๆเท่านั้น

2. การใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือเพียง 2 นิ้วรัดตรงปลายของเชือกด้านปลายแหลน ส่วนนิ้วอื่นๆนั้นจะคอยช่วยประคองแหลนโดยการกดเพียงเบาๆเท่านั้น

ซึ่งการจับแหลนทั้ง 2 วิธีนี้ นิ้วมือทั้งหมดของผู้ถือแหลนต้องไม่เกร็งจนแน่นเกินไป ทางเข้า SBOBET แล้วยกแหลนขึ้นอยู่ในลักษณะเตรียมพร้อมเพื่อทำการพุ่งแหลนต่อไป