กติกาเสาในกีฬาตะกร้อ

เสาที่ใช้ในกีฬาตะกร้อเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญและมีประโยชน์ในด้านต่างๆ ในสมัยโบราณอาจนำไม้หรือใช้หลักอะไรก็ได้มากเป็นเสาเพื่อใช้ในการขึงตาข่าย

ไม่ค่อยมีกติกาหรือกฎเคร่งครัดในเรื่องความสูงของเสามากเท่าไหร่ แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการตั้งกติกาให้ความสูงของเสาให้แตกต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย เพื่อความเสมอภาค ผู้หญิงจะได้ไม่เสียเปรียบด้วย

เสาที่ใช้ในกีฬานี้มีความสำคัญ เพราะต้องใช้ในการขึงตาข่ายด้วย ดังนั้นแล้วเสาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกติกาเพื่อนำมาใช้ได้อย่างไม่เกิดปัญหา โดยในปัจจุบันได้มีการตั้งกติกาที่เกี่ยวกับเสาขึ้นมา เพื่อความยุติธรรมให้กับทุกเพศ โดยเฉพาะเพศหญิง แต่ก็ยังคงมีความสูงมาตรฐานเอาไว้ใช้สำหรับแข่งขันอยู่ดี จึงไม่แปลกที่จะมีความสูงที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งกติกาเสาที่ใช้แข่งขันมีไรบ้างดังนี้เลย

  • เสาต้องมีความสูง 1.55 เมตร(เป็นความสูงมาตรฐาน) หากการแข่งขันนั้นเป็นเพศหญิงให้เสามีความสูง 1.45 เมตร
  • ใช้วัสดุที่แข็งแกร่ง ตั้งอย่างมั่นคง ให้ขึงตาข่ายได้ตึงพอดี โดยเสาต้องมีรัศมีไม่เกิน 4 เซนติเมตร
  • ตำแหน่งของเสา ให้ตั้งหรือวางไว้อย่างมั่นคงนอกสนามตรงกับแนวเส้นกลางห่างจากเส้นข้าง 30 เซนติเมตร
  • เสาเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นในการแข่งขัน เพราะที่รู้กันดีว่าเสาทั้ง 2 ต้องใช้ขึงตาข่ายเป็นเป็นแดนกั้นระหว่าง สองฝ่าย ดังนั้นการมีเสาที่ได้มาตรฐานแบบนี้ก็ช่วยให้นักกีฬาแข่งขันได้อย่างสบายใจ